X-Trafik

Köpvillkor för Internethandel hos X-trafik

Dessa villkor tillämpas för köp av X-trafiks biljetter via www.xtrafik.se.

Säkerhet kring personuppgifter

Hållbarhetsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter/företagsuppgifter som lämnas i samband med beställning och betalning av X-trafiks biljetter. Personuppgifter/företagsuppgifter behandlas av X-trafik.

De personuppgifter/företagsuppgifter som du lämnar för dig och, i förkommande fall, annan resenär, såsom namn, adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress används för att kunna bekräfta ditt köp och genomföra försäljningen av X-trafiks biljetter via denna webbplats.
X-trafik är ansvarig för att behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med beställning och betalning av X-trafiks biljetter kommer att behandlas enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204), PUL.

Du måste enligt lag ha fyllt 18 år för att handla elektroniskt via Internet. Denna lag gäller även för köp av X-trafiks biljetter.

X-trafik upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter/företagsuppgifter. Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter/företagsuppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Om du har önskemål om information eller att en uppgift rättas kan du kontakta X-trafik på nedan angivna adresser eller telefonnummer.
 

Region Gävleborg
X-trafik
Personuppgiftsansvarig
Box 125
826 23 Söderhamn
Tel: 0270-741 00
Momsregistreringsnummer: SE232100019801
 xtrafik@regiongavleborg.se

Informationen skickas till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att begäran inkommit till X-trafik. Önskan om rättelse av personuppgifter görs via X-trafiks växel på tel. 0270-741 00.


Betalning företag
Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson.

Bekräftelse
Så snart betalningen godkänts visas en bekräftelse på din skärm. Vi skickar även en bekräftelse till den e-postadress du har uppgett vid beställningen.

Leveranstid
Vi skickar hem biljetterna med post och leveranstiden är ca 5 dagar.

Ångerrätt
Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter varför köp av X-trafiks biljetter inte medför någon ångerrätt. Delvis använda biljetter återlöses inte. Beställda enkelbiljetter återlöses inte även om de är oanvända.

Fel, försening och återköp
Är biljetten felaktigt eller försenad ber vi dig ta kontakt med oss på telefon 0771-9 10 10 9, via xtrafik@regiongavleborg.se eller på adress:

Region Gävleborg
X-trafik
e-handel
Box 125
826 23 Söderhamn

Delvis använda biljetter återlöses inte. Enkelbiljetter återlöses inte även om de är oanvända.
Mer information om våra regler, priser och biljetter hittar du här.

Missbruk
X-trafik kan komma att blockera företag från vidare användning av denna tjänst om tjänsten missbrukas.

Avtal
Om du genomför ett köp godkänner du samtidigt:

.